Logowanie
W polach Użytkownik/Hasło wprowadź otrzymane dane i naciśnij Zaloguj się

Przed zalogowaniem

Sprawdź:

Zasady bezpiecznego logowania:

  • W celu optymalizacji bezpieczeństwa unikaj łączenia z publicznej sieci WiFi
  • Witryna zoptymalizowana dla przeglądarek Google Chrome wersja 58 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 54 lub nowsza

Polityka dotycząca plików cookies

  • Dowiedz się, czym są pliki cookies i jak są wykorzystywane w aplikacji etrade: polityka cookies
Polityka dotycząca plików cookieENG
Grupa BNP Paribas jest zaangażowana w świadczenie na Państwa rzecz jak najlepszej obsługi przy jednoczesnym podtrzymywaniu zaufania, jakim nas Państwo darzą.
W tym kontekście wdrożyliśmy solidne zasady zapewniające ochronę Państwa danych.

W związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Państwu przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki umieszczamy, wykorzystujemy i przechowujemy pliki cookie na Państwa urządzeniu podczas korzystania z naszej aplikacji Etrade ("Aplikacja"), a także przedstawić opcje zarządzania plikami cookie i ich usuwania.

1.Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki w formie tekstu, obrazu lub oprogramowania, które mogą być umieszczane i/lub odczytywane na Państwa urządzeniu po uzyskaniu dostępu do naszej Aplikacji. Na potrzeby niniejszej polityki dotyczącej plików cookie termin „urządzenie” oznacza w szczególności komputery, smartfony, tablety oraz wszelkie inne urządzenia, za pomocą których użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu.
Pliki cookie mogą być: (i) sesyjne, co oznacza, że są usuwane z Państwa urządzenia po zamknięciu sesji i przeglądarki, lub (ii) trwałe, co oznacza, że pozostaną na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia.

2.Jakiego rodzaju informacje można przechowywać w pliku cookie?

Informacje przechowywane przez pliki cookie umieszczone na Państwa urządzeniu mogą dotyczyć następujących elementów, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących okresu ich przechowywania:

  • strony internetowe, które odwiedzili Państwo, korzystając z określonego urządzenia
  • reklamy, w które Państwo kliknęli
  • rodzaj przeglądarki, z której Państwo korzystają
  • Państwa adres IP
  • oraz wszelkie inne informacje przekazane przez Państwa w naszej Aplikacji.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe objęte postanowieniami zawartymi w naszej informacji o ochronie danych https://faktoring.bnpparibas.pl/pl/footer-pages/polityka-prywatnosci

3.Z jakiego rodzaju plików cookie korzystamy? Czy można nie wyrazić zgody na instalację tych plików cookie?

W tej Aplikacji korzystamy wyłącznie z plików cookie, których jedynym celem jest umożliwienie lub usprawnienie komunikacji drogą elektroniczną lub które są bezwzględnie konieczne do działania Aplikacji.
Przykładowo pliki cookie, z których korzystamy w tej Aplikacji, mogą umożliwiać nam:

  • Uwierzytelnianie i identyfikację użytkownika w naszej Aplikacji w celu świadczenia usług określonych przez takiego użytkownika
  • Zwiększenie bezpieczeństwa Aplikacji, w tym zapobieganie nieuczciwemu wykorzystaniu danych uwierzytelniających i ochronę danych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych (na przykład poprzez ograniczenie prób dostępu podejmowanych przez roboty lub nieoczekiwanych prób dostępu)
Wykorzystywanie plików cookie, które są bezwzględnie konieczne do prawidłowego działania Aplikacji, nie wymaga Państwa zgody. Z tego powodu w tej Aplikacji nie jest dostępny żaden moduł zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie.

Zamknij