Logowanie
W polach Użytkownik/Hasło wprowadź otrzymane dane i naciśnij Zaloguj się

Przed zalogowaniem

Sprawdź:

Zasady bezpiecznego logowania:

 • W celu optymalizacji bezpieczeństwa unikaj łączenia z publicznej sieci WiFi
 • Witryna zoptymalizowana dla przeglądarek Google Chrome wersja 58 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 54 lub nowsza

Polityka dotycząca plików cookies

 • Dowiedz się, czym są pliki cookies i jak są wykorzystywane w aplikacji etrade: polityka cookies
Polityka dotycząca plików cookieENG
Grupa BNP Paribas jest zaangażowana w świadczenie na Państwa rzecz jak najlepszej obsługi przy jednoczesnym podtrzymywaniu zaufania, jakim nas Państwo darzą.
W tym kontekście wdrożyliśmy solidne zasady zapewniające ochronę Państwa danych.

W związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Państwu przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki umieszczamy, wykorzystujemy i przechowujemy pliki cookie na Państwa urządzeniu podczas korzystania z naszej aplikacji Etrade ("Aplikacja"), a także przedstawić opcje zarządzania plikami cookie i ich usuwania.

1.Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki w formie tekstu, obrazu lub oprogramowania, które mogą być umieszczane i/lub odczytywane na Państwa urządzeniu po uzyskaniu dostępu do naszej Aplikacji. Na potrzeby niniejszej polityki dotyczącej plików cookie termin „urządzenie” oznacza w szczególności komputery, smartfony, tablety oraz wszelkie inne urządzenia, za pomocą których użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu.
Pliki cookie mogą być: (i) sesyjne, co oznacza, że są usuwane z Państwa urządzenia po zamknięciu sesji i przeglądarki, lub (ii) trwałe, co oznacza, że pozostaną na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia.

2.Jakiego rodzaju informacje można przechowywać w pliku cookie?

Informacje przechowywane przez pliki cookie umieszczone na Państwa urządzeniu mogą dotyczyć następujących elementów, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących okresu ich przechowywania:

 • strony internetowe, które odwiedzili Państwo, korzystając z określonego urządzenia
 • reklamy, w które Państwo kliknęli
 • rodzaj przeglądarki, z której Państwo korzystają
 • Państwa adres IP
 • oraz wszelkie inne informacje przekazane przez Państwa w naszej Aplikacji.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe objęte postanowieniami zawartymi w naszej informacji o ochronie danych https://faktoring.bnpparibas.pl/pl/footer-pages/polityka-prywatnosci

3.Z jakiego rodzaju plików cookie korzystamy? Czy można nie wyrazić zgody na instalację tych plików cookie?

W tej Aplikacji korzystamy wyłącznie z plików cookie, których jedynym celem jest umożliwienie lub usprawnienie komunikacji drogą elektroniczną lub które są bezwzględnie konieczne do działania Aplikacji.
Przykładowo pliki cookie, z których korzystamy w tej Aplikacji, mogą umożliwiać nam:

 • Uwierzytelnianie i identyfikację użytkownika w naszej Aplikacji w celu świadczenia usług określonych przez takiego użytkownika
 • Zwiększenie bezpieczeństwa Aplikacji, w tym zapobieganie nieuczciwemu wykorzystaniu danych uwierzytelniających i ochronę danych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych (na przykład poprzez ograniczenie prób dostępu podejmowanych przez roboty lub nieoczekiwanych prób dostępu)
 • Monitorowanie korzystania przez użytkownika z naszej Aplikacji w celu usprawnienia Aplikacji, na przykład poprzez optymalizację jej parametrów technicznych lub ergonomii
 • Śledzenie preferencji i ustawień użytkownika w zakresie korzystania z naszej Aplikacji (np. język, strefa czasowa itp.).
Wykorzystywanie plików cookie, które są bezwzględnie konieczne do prawidłowego działania Aplikacji, nie wymaga Państwa zgody. Z tego powodu w tej Aplikacji nie jest dostępny żaden moduł zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie.

Zamknij